100% Flash background

Зачем это нужно?

Для того чтобы на страничке был фон который растягивался бы на всю ширину страницы как обои на рабочем столе.

Код

stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
var wo:int = 0;
var ho:int = 0;
var ratio:Number;
var l:Loader = new Loader();
var p:String;

var paramObj:Object = getFlashVars();

if(paramObj.bg != undefined) p = paramObj.bg
else {
  p = "bg.jpg";
  trace('Background parameter is undefined. Setting default background "bg.jpg"');
}

var r:URLRequest = new URLRequest(p);
l.load(r);
l.contentLoaderInfo.addEventListener( Event.INIT , loaded)
var m:MovieClip = new MovieClip();
this.addChild(m);
function loaded(event:Event):void {
  m.addChild(l.content);
  wo = m.width;
  ho = m.height;
  ratio = getRatio(m);
  stageResizeHandler();
}

stage.addEventListener(Event.RESIZE, stageResizeHandler);

function stageResizeHandler(event:Event = null):void{

  m.width = stage.stageWidth;
  m.height = m.width / ratio;

  if(m.height < stage.stageHeight) {
    m.height = stage.stageHeight;
    m.width = m.height * ratio;
  }

  //centre
  m.x = (stage.stageWidth - m.width) * .5;
  m.y = (stage.stageHeight - m.height) * .5;
}

function getRatio(target:MovieClip):Number{
  var ratio:Number;
  target.width > target.height ? ratio = (target.width / target.height) : ratio = (target.height / target.width);
  return ratio;
}

function getFlashVars() {
  try {
    var paramObj:Object = LoaderInfo( this.root.loaderInfo ).parameters;
    return( paramObj );
  } catch ( e:Error ) {
    trace( "Error getting FlashVars" );
  }
}

Файлы: bg